PRAVILNIK O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

Pobudniki projekta Kibertalent.si spoštujemo vašo zasebnost in bomo vaše osebne podatke skrbno varovali v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679, veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov). Sprejeli smo Pravilnik o zasebnosti, s katero uporabnikom zagotavljamo vse potrebne informacije, povezane z obdelavo podatkov.

Upravljavec zbirke osebnih podatkov

Lastnik in upravljavec spletne strani www.kibertalent.si ter obdelovalec podatkov je podjetje SSRD d.o.o., Ljubljanska ulica 42, 2000 Maribor.


Ker obdelava osebnih podatkov pri upravljavcu ne zajema rednega in sistematičnega obsežnega spremljanja posameznikov in ker upravljavec ne obdeluje posebnih vrst osebnih podatkov in/ali podatkov v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški, upravljavec ne bo imenoval posebne pooblaščene osebe za varstvo podatkov.


Obiskovalec ali uporabnik spletne strani www.kibertalent.si je vsaka oseba, ki obišče omenjeno spletno stran.

Kategorije osebnih podatkov

Ko se prijavite na naše e-novice oz izpolnite kontaktni obrazec, v sistem vnesete svoj e-poštni naslov. Podatek, ki omogoča morebitno nadaljnjo komunikacijo z vami.


V primeru, da izpolnite kontaktni obrazec z namenom prejema naših e-novic, se strinjate, da ste obveščeni o dogajanjih pri nas. S tem nam dovolite, da vam periodično pošiljamo e-poštna sporočila (e-novice). Na e-novice se lahko prijavijo fizične in pravne osebe, ki se prijavijo na prejemanje e-novic na spletnem mestu www.kibertalent.si in ob prijavi oddajo svoj e-naslov.


V primeru, da izpolnite prijavo na dogodek z namenom prijave na dogodek, ki ga organiziramo, se strinjate, da vas kontaktiramo (elektronsko ali po telefonu) v zvezi s prijavljenimi udeleženci ter kontaktnimi osebami v zvezi s prijavo na izobraževanje. S prijavo na izobraževanje vpisane osebne podatke obdelujemo z namenom vodenja evidence udeležencev ter kontaktiranja po e-pošti ali telefonu v zvezi s prijavo, potekom, vsebino, lokacijo dogodka in zadovoljstvom v zvezi z dogodkom, za pošiljanje prezentacij ter drugih gradiv ter obveščanju o tematikah, ki bi vas glede na vsebino dogodka utegnile zanimati.

Vsi zbrani podatki (na spletni strani, preko elektronske pošte ali po telefonu), se zbirajo z namenom opravljanja ene izmed dejavnosti projekta Kibertalent.si.,

Pridobljeni podatki, ki jih hrani upravljavec zbirke osebnih podatkov:


– e-poštni naslov,

– ime in priimek,

– naziv podjetja in/ali fakultete,

– GSM,

– katera sporočila je uporabnik odprl in katere povezave je v sporočilih kliknil,

– katere strani je obiskal na portalu,

– IP naslovi uporabnika in ID-ji piškotkov

Nameni zbiranja, obdelave in hranjenja podatkov

Nameni zbiranja, obdelave in hranjenja podatkov so pošiljanje e-novic in obveščanje o dogodkih, katerih organizator je SSRD d.o.o., ali katerih organizator je druga pravna oseba, ki dogodek organizira v sodelovanju s podjetjem SSRD d.o.o.

 

Upravljavec SSRD d.o.o., Ljubljanska ulica 42, 2000 Maribor bo podatke, ki jih je pridobil od uporabnikov, uporabljal za naslednje namene:

 

– za komuniciranje z uporabniki;

– statistične in tržne analize; sledenje klikom in odpiranjem e-mailov ter klikom na spletni strani za segmentacijo in prilagajanje vsebine e-mailov;

– obveščanje in pošiljanje e-novic, člankov, obvestil o dogodkih po e-pošti;

– segmentiranje, profiliranje in avtomatizirano obdelavo z namenom oblikovanja prilagojenih sporočil in ponudb, ki bodo bolj relevantna uporabniku;

 

Ob poslanih elektronskih sporočilih si upravljavec zabeleži odpiranja prejetih sporočil posameznikov in klike na povezave v prejetih sporočilih. Prav tako beleži oglede in akcije na spletni strani upravljavca. Za boljše in bolj usmerjeno posredovanje ponudb  ter prilagajanje sporočil oz. komunikacije zabeležene podatke avtomatsko obdeluje, analizira, profilira ter ocenjuje aktivnost in merjenje zanimanja uporabnikov.

Čas hrambe osebnih podatkov

Osebne podatke posameznika hranimo časovno neomejeno oz. do preklica privolitve za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo.

 

Če bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.

Varovanje osebnih podatkov

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Zagotovil bo ustrezno organizacijsko in tehnično varovanje. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Vaše osebne podatke uporabljamo izključno za namen prejema naših e-novic oz. informacij o izobraževanjih/delavnicah in jih ne tržimo ali posredujemo tretjim osebam, razen partnerjem, ki nam pomagajo vzdrževati spletno stran in nam nudijo platformo za pošiljanje e-novic (e-marketing) in so zavezani varovati osebne podatke pod istimi pogoji kot to velja za podjetje SSRD d.o.o.

 

V izjemnih primerih lahko vaše osebne podatke, v skladu z zakonom, posredujemo državnim in varnostnim organom, v kolikor bi ti podali uradno zahtevo za posredovanje osebnih podatkov.

 

Podjetje SSRD d.o.o. izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov.

Pravice uporabnikov

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov mora upravljavec osebnih podatkov porabniku na njegovo zahtevo:

 

 

– Potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj.

– Posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

– Dati možnost, da popravi ali dopolni svoje osebne podatke.

– Dati možnost delnega ali celotnega izbrisa osebnih podatkov.

– Dati možnost prenosa osebnih podatkov k drugemu ponudniku sorodnih storitev.

– Dati možnost delnega ali celotnega umika privolitve za obdelavo osebnih podatkov.

 

 

Upravljavec bo vašo željo po preklicu upošteval in najkasneje v 15 delovnih dneh dosledno uredil preklic soglasja z nameni obdelave osebnih podatkov.

 

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu s strani upravljavca kakorkoli kršene pravice o varstvu njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornem organu  (Informacijskem pooblaščencu v Republiki Sloveniji).

 

Vsak uporabnik ima možnost, da pošlje e-mail z odjavo na info@ssrd.io ali z odgovorom na konkretno prejeto e-mail sporočilo.

Pogodbeni obdelovalci in območje hrambe

Upravljavec zbrane osebne podatke posreduje tudi svojim pogodbenim obdelovalcem, ki lahko podatke obdelujejo izključno v okviru upravljavčevih navodil in pooblastil in ki so s pisno pogodbo, sklenjeno z upravljavcem, zavezani k zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih podatkov, in sicer: za CRM (vzdrževanje spletne strani), e-mail marketing sistem in sistem za marketinško avtomatizacijo. Zbirke osebnih podatkov ponudnik hrani na območju EU ter jih ne iznaša v tretje države.

Povezave na spletne strani tretjih oseb

Spletne vsebine na strani www.kibertalent.si lahko vsebujejo povezavo na spletne strani tretjih ponudnikov, ki imajo svojo varnostno politiko. Podjetje SSRD d.o.o. na te politike nima vpliva in ne jamči za delovanje, varnost in aktivnosti na spletnih straneh tako povezanih ponudnikov.

PIŠKOTKI

Uporaba piškotkov

Kot uporabnik spletne strani www.kibertalent.si se strinjate, da se vam v računalnik naložijo piškotki (ang. cookies) za zagotavljanje delovanja vseh funkcij spletne stani, spletno analitiko in napredno oglaševanje. Naložijo se naslednji piškotki:

 

– Google Analytics piškotki za analitične namene;

– Facebook piškotki za ponovno trženje in oglaševanje

– Google piškotki za ponovno trženje in oglaševanje;

– Addthis piškotki za prikazovanje gumbov za deljenje na socialnih omrežjih in pojavnih oken ter izpostavitev;

– Piškotki marketing automation orodja za spremljanje dejavnosti uporabnika na spletni strani.

 

 

Piškotki omogočajo, da se določene vsebine ali funkcije aplikacije prilagodijo za določenega obiskovalca, glede na njegove izbire ali preference ali glede na lastnosti njegove terminalske opreme. Piškotki za analitične namene omogočajo stalno izboljševanje spletnega mesta.

 

 

Navodila za urejanje piškotkov v posameznih brskalnikih

– Google Crome

– Internet Explorer

– Safari

– Firefox

– Opera

 

Maribor, 2023